☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Czwartek 13.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rok 2012

projekty uchwał 2012 rok


XVI Sesja Rady Gminy z dnia 10 lutego 2012 r.

Uchwała Nr XVI/124/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XV/115/2011 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2012 rok

Uchwała Nr XVI/125/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2012 - 2018

Uchwała Nr XVI/126/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/31/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVI/127/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 247/3 o powierzchni 0.21 ha położonej w obrębie Żukowo gmina Sławno

Uchwała Nr XVI/128/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia własności działki nr 793/2 o pow. 0,11 ha działki nr 793/4 o pow. 0,17 ha, działki nr 793/6 o pow. 0,04 ha położonych w obrębie Warszkowo.

Uchwała Nr XVI/129/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011rok"

Uchwała Nr XVI/130/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy Sławno na 2012 rok


XVII Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2012 r.

Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sławno środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Dariusza Knapa na działania Wójta Gminy Sławno.

Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Macieja Zawarskiego na działania Wójta Gminy Sławno.

Uchwała Nr XVII/134/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania projektu zmian w Statucie Gminy Sławno.

Uchwała Nr XVII/135/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XV/115/2011 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2012 rok.

Uchwała Nr XVII/136/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na grunty z części działki nr 501/6 o powierzchni 0,6450 ha oraz działki nr 501/3 o powierzchni 0,0433 ha w obrębie ewidencyjnym Łętowo z przeznaczeniem na pole namiotowe i kemping.


XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/137/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie zmian w uchwale Nr XV/115/2011 dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2012r.

Uchwała Nr XVIII/138/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2012-2018

Uchwała Nr XVIII/139/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze srodków PROW na lata 2007-2013

Uchwała Nr XVIII/140/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławno

Uchwała Nr XVIII/141/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/149/2009 w sprawie przystąpnienia do stowarzyszenia pn. Koszaliński Bank Żywności

Uchwała Nr XVIII/142/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sławno

Uchwała Nr XVIII/143/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 8/3, 7/2, 7/5 w Noskowo Gmina Sławno

Uchwała Nr XVIII/144/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 9/6, 27/1 w Noskowo Gmina Sławno

Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 194/40, 194/38 w Kwasowo Gmina Sławno

Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie przestąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 160/3 w Radosław Gmina Sławno

Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności działki nr 197/1 położonej w Boleszewo

Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie nabycia działki 794/5 połeżonej w Warszkowo Gmina Sławno

Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie  w sprawie nabycia działki 447 położonej w Janiewice Gmina Sławno

Uchwała Nr XVIII/150/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie nabycia działki nr 233/2 położonej w Kwasowo Gmina Sławno

Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie nabycia działki nr 153 położonej w Boleszewo Gmina Sławno

Uchwała Nr XVIII/152/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie nabycia działki 384/2 położonej w Żukowo Gmina Sławno

Uchwała Nr XVIII/153/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie nabycia działki nr 87 położonej w Smardzewo Gmina Sławno

Uchwała Nr XVIII/154/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie nabycia działki nr 99 położonej w Bobrowiczki Gmina Sławno

Uchwała Nr XVIII/155/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie nabycia działki 41/2 położonej w Pomiłowo Gmina Sławno

Uchwała Nr XVIII/156/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie  nabycia działki 2/2 położonej w Gwiazdowo Gmina Sławno

Uchwała Nr XVIII/157/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie nabycia działki nr 3 położonej w Żukowo Gmina Sławno

Uchwała Nr XVIII/158/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie nabycia działki 33/1, 33/2 położonej w Rzyszczewo Gmina Sławno

Uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady  Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie utworzenia stowarzyszenia pn. "Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści"


XIX Sesja Rady Gminy z dnia 5 czerwca 2012 r.

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR XIX/2012 z obrad sesji rady Gminy Sławno w dniu 05 czerwca 2012 roku

  

WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SŁAWNO Z DNIA 08 MAJA 2012 ROKU  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sławno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sławno za 2011 rok.

Uchwała Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 5 czerwca 2012 rok w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sławno

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX Sesja Rady Gminy z dnia 5 lipca  2012 r.

 
 
 
 
 
 
 
 

XXI Sesja Rady Gminy z dnia 14 sierpnia  2012 r.


XXII Sesja Rady Gminy z dnia 21 września 2012 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 29 października 2012 r.

 

Uchwała Nr XXIII/202/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 29 października 2012 rok w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Sławno nr XXII/190/2012 z dnia 21 września 2012 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectw

Uchwała Nr XXIII/203/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 29 października 2012 rok w sprawie zmian uchwały nr XXII/191/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 września 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Sławno

Uchwała Nr XXIII/204/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 29 października 2012 rok w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Sławno nr XXII/192/2012 z dnia 21 września 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/43/93 z dnia 26 marca 1993r. dotyczącej ustalenia stawek czynszu za 1 mkw obiektów budowlanych

Uchwała Nr XXIII/205/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 29 października 2012 rok w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Sławno Nr XXII/193/2012 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/84/96 Rady Gminy Sławno z dnia 26 marca 1996r. dotyczącej ustalenia stawki czynszu za 1mkw budynków gospodarczych na terenie gminy Sławno

 
 

Uchwała Nr XXIII/214/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 29 października 2012 rok w sprawie powierzenia Gminie Miasto Sławno prowadzenia zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3


XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXIV/215/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 rok w sprawie zmian w uchwale Nr XV/115/2011 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2012 rok

Uchwała Nr XXIV/216/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2012-2018

Uchwała Nr XXIV/217/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 rok w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sławno

Uchwała Nr XXIV/218/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 rok w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

Uchwała Nr XXIV/219/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 rok w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Uchwała Nr XXIV/220/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 rok w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/92/2011 z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sławno

Uchwała Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 rok w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XXIV/222/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 rok w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną w sektorze turystyki na terenie Gminy Sławno

Uchwała Nr XXIV/223/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 rok w sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławno

Uchwała Nr XXIV/224/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 rok w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług

Uchwała Nr XXIV/225/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 rok w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

Uchwała Nr XXIV/226/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 rok w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trzybu uiszczenia opłaty za gozpodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIV/227/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 rok w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


XXV Sesja Rady Gminy z dnia 21 grudnia  2012 r.

Uchwała Nr XXV/228/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 rok w sprawie  zmian w uchwale nr XV/115/2011 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXV/229/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 rok w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2013.

Uchwała Nr XXV/230/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 rok w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXV/231/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 rok w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Sławno (ze względy na wielkość pliku, plik został podzielony) cześć 1; część 2; cześć 3; część 4; cześć 5; część 6; cześć 7;

Uchwała Nr XXV/232/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 rok w sprawie planu pracy Rady Gminy Sławno na 2013 rok

Uchwała Nr XXV/233/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 rok w sprawie przyjęcia  Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Sławno na 2013 rok.

Uchwała Nr XXV/234/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 rok w sprawie  zmiany uchwały nr XIV/109/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Gminie Sławno na lata 2011-2015

Uchwała Nr XXV/235/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 rok w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. jana Kochanowskiego w Sławsku

Uchwała Nr XXV/236/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 rok w sprawie  wyznacczenia przedstawicieli Rady Gminy Sławno do Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku

Uchwała Nr XXV/237/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 rok w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sławno na lata 2013-2017

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Sobczak
(2012-03-01 09:07:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Sobczak
(2013-02-28 09:57:33)
 
 
ilość odwiedzin: 1952943

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X