Kontakt z Urzędem

W związku ze zmianą siedziby Urzędu Gminy Sławno zmieniły się numery telefonów do poszczególnych komórek. 

UWAGA! - numer do Sekretariatu Urzędu pozostał bez zmian - 59 810 75 26.

Szczegółowy wykaz poniżej:

  • ​SEKRETARIAT URZĘDU GMINY SŁAWNO - tel.: 59 810-75-26
  • DOWODY OSOBISTE, MELDUNKI, EWIDENCJA LUDNOŚCI - tel. 59 810-75-26 wew. 3
  • ODPADY KOMUNALNE - tel. 59 810-75-26 wew. 5
  • PODATKI - tel. 59 810-75-26 wew. 1
  • CMENTARZE, WYCINKA, OCHRONA ŚRODOWISKA - tel. 59 810-75-26 wew. 4
  • PLANY MIEJSCOWE, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE - tel. 59 810-75-26 wew. 4
  • INWESTYCJE - tel. 59 810-75-26 wew. 6
  • OŚWIATA - tel. 59 810-75-26 wew. 7
  • BIURO RADY GMINY - tel. 59 810-75-26 wew. 8
  • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE - tel. 59 810-75-26 wew. 9

URZĄD STANU CYWILNEGO - siedziba i numery telefonów pozostały bez zmian - Urząd Miejski w Sławnie, ul. M. C. Skłodowskiej 9 - tel. 59 810-00-20; 59 810-00-21


Wójt Gminy Sławno - Ryszard Stachowiak
pok. nr 11
tel. 59 810 75 26
e-mail: wojt@gminaslawno.pl

Zastępca Wójta Gminy Sławno - Artur Ciróg
pok. nr 13
tel. 59 810 75 26
e-mail: zastepca@gminaslawno.pl

Skarbnik - Renata Litwin
pok. nr 16
tel. 59 810 65 71
e-mail: skarbnik@gminaslawno.pl

Sekretarz - Marta Rosenkiewicz-Jóźwiak
pok. nr 21
tel. 59 810 65 72
e-mail: sekretarz@gminaslawno.pl


Referat Budżetu i Finansów


Zastępca Skarbnika - Anna Jaszczyk
pok. nr 23
tel. 59 810 65 76
e-mail: a.jaszczyk@gminaslawno.pl

stanowisko ds. księgowości i działalności gospodarczej - Iwona Rakowska
pok. nr 23
tel. 59 810 65 77
e-mail: i.rakowska@gminaslawno.pl

stanowisko ds. księgowości - Karolina Bińczyk
pok. nr 1
tel. 59 810 65 54
e-mail: k.binczyk@gminaslawno.pl

stanowisko ds. księgowości - Karolina Macurek
pok. nr 1
tel. 59 810 65 55
e-mail: k.macurek@gminaslawno.pl

stanowisko ds. księgowości podatkowej - Beata Płachecka
pok. nr 2
tel. 59 810 65 56
e-mail: b.plachecka@gminaslawno.pl

stanowisko ds. księgowości - Edyta Pietrzyk
pok. nr 2
tel. 59 810 65 56
e-mail: e.pietrzyk@gminaslawno.pl

pomoc administracyjna - Karolina Bińczyk
pok. nr 16
tel. 59 810 65 71 


Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska


Kierownik Referatu - Zofia Gorzelak
pok nr 3
tel. 59 810 65 58
e-mail: z.gorzelak@gminaslawno.pl

stanowisko ds. ochrony i kształtowania środowiska - Paulina Janas
pok. nr 3
tel. 59 810 65 59
e-mail: p.panasiuk@gminaslawno.pl

stanowisko ds. ochrony przyrody - Piotr Kalinowski
pok. nr 3
tel. 59 810 65 59
e-mail: p.kalinowski@gminaslawno.pl

stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego - Beata Kuklińska-Staszak
pok. nr 3
tel. 59 810 65 59
e-mail: b.kuklinska@gminaslawno.pl

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - Ewa Bednarska
pok. nr 3
tel. 59 810 65 60
e-mail: e.bednarska@gminaslawno.pl

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - Martyna Sałata
pok. nr 3
tel. 59 810 65 60
e-mail: m.karlinska@gminaslawno.pl

stanowisko ds. gospodarki odpadami - Mariusz Wilawer
Ewelina Śliwiak
pok. nr 3
tel. 59 810 65 61
e-mail: m.wilawer@gminaslawno.pl

pomoc administracyjna - Martyna Szymczewska
pok.nr 3
tel. 59 810 65 61


Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej


Kierownik Referatu - Patryk Sienkiewicz
pok. nr 15
tel. 59 810 65 70
e-mail: p.sienkiewicz@gminaslawno.pl

stanowisko ds. infrastruktury - Mateusz Drop
pok.nr 15
tel. 59 810 65 68
e-mail: m.drop@gminaslawno.pl

pomoc administracyjna - Agnieszka Brzóska
pok.nr 15
tel. 59 810 65 68
e-mail: a.brzoska@gminaslawno.pl

stanowisko ds. budownictwa - Bartosz Sałata
pok.nr 15
tel. 59 810 65 69
e-mail: b.salata@gminaslawno.pl

stanowisko ds. inwestycji - Michał Zejglic
pok. nr 15
tel. 59 810 65 69
e-mail: m.zejglic@gminaslawno.pl

stanowisko ds. gospodarki komunalnej - Joanna Palenik
pok.nr 5
tel. tel. 59 810 65 63
e-mail: j.palenik@gminaslawno.pl


Referat Oświaty


Kierownik Referatu - Agnieszka Gniewczyńska
pok. nr 14
tel. 59 810 65 67
e-mail: a.gniewczynska@gminaslawno.pl

główny księgowy oświaty - Katarzyna Gliszczyńska
pok. nr 14
tel. 59 810 65 66
e-mail: k.gliszczynska@gminaslawno.pl

stanowisko ds. finansowych i organizacyjnych placówek oświatowych - Agnieszka Giczewska
pok. nr 14
tel. 59 810 65 66
e-mail: a.giczewska@gminaslawno.pl

stanowisko ds. płac placówek oświatowych - Beata Krysik
pok. nr 14
tel. 59 810 65 67
e-mail: b.krysik@gminaslawno.pl


Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych


SEKRETARIAT - stanowisko ds. organizacji i kadr - Joanna Mikońska-Śledź
pok. nr 12
tel. 59 810 75 26
fax: 59 810 75 26
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl

stanowisko ds. obronnych, ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej - Bogusław Stefanowski
pok. nr 01
tel. 59 810 65 51
e-mail: b.stefanowski@gminaslawno.pl

informatyk urzędu - Marcin Czyż
pok.nr 01
tel. 59 810 65 52 
e-mail: admin@gminaslawno.pl, m.czyz@gminaslawno.pl

informatyk -
pok.nr 02
tel. 59 810 65 53
e-mail:

stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego - Marta Kaniak
pok. nr 2
tel. 59 810 65 57
e-mail: m.kaniak@gminaslawno.pl

stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Sylwia Woszczyk
pok. nr 5
tel. 59 810 65 63
e-mail: s.woszczyk@gminaslawno.pl

stanowisko ds. obsługi Biura Rady - Anna Czyż
pok. nr 21
tel. 59 810 65 73
e-mail: a.czyz@gminaslawno.pl

stanowisko ds. zamówień publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi - Daria Dawid-Nowacka
pok.nr 21
tel. 59 810 65 74
e-mail: d.dawid-nowacka@gminaslawno.pl

stanowisko ds. promocji, kultury, sportu i zdrowia - Agnieszka Czarnuch
pok.nr 21
tel. 59 810 65 74
e-mail: promocja@gminaslawno.pl; sport@gminaslawno.pl


Referat Funduszy Zewnętrznych


Kierownik Referatu - Barbara Katka-Wójcicka
pok. nr 24
tel.  59 810 65 78
e-mail: b.katka-wojcicka@gminaslawno.pl

stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych - Karolina Jurzyk
pok. nr 24
tel. 59 810 65 79 
e-mail: k.jurzyk@gminaslawno.pl

stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych - Monika Tama-Mrowińska
pok. nr 24
tel. 59 810 65 79 
e-mail: m.tama@gminaslawno.pl

stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych - Paulina Gozdal
pok. nr 24
tel. 59 810 65 80 
e-mail: p.gozdal@gminaslawno.pl


Stanowisko ds. windykacji i egzekucji


stanowisko ds. windykacji i egzekucji - Dagmara Fabisiak
pok. nr 1
tel. 59 810 65 55
e-mail: d.fabisiak@gminaslawno.pl


Inspektor ochrony danych


inspektor ochrony danych - Agnieszka Czarnuch
pok.nr 21
tel. 59 810 65 74
e-mail: odo@gminaslawno.pl

Wytworzył:
Paweł Bargieł
Udostępnił:
Bargieł Paweł
(2021-08-02 11:04:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Czyż Marcin
(2022-12-16 07:20:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki