komunikacja w jezyku migowym

Komunikacja w języku migowym w Urzędzie Gminy Sławno

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r.  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Gminy Sławno za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej sekretariat@gminaslawno.pl
  • faxu  59 810 7526.

Osoba uprawniona chcąc osobiście załatwić sprawę w Urzędzie powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Przy zgłoszeniu prosimy wskazywać temat sprawy, która ma zostać załatwiona w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wójt Gminy Sławno informuje, że Pani Joanna Mikońska – Śledź (pracownik Sekretariatu - pokój nr 10) obsługuje i interesantów Urzędu w języku migowym.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sobczak Mariusz
(2012-07-09 12:04:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Czarnuch Agnieszka
(2020-10-26 15:49:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki