Podstawy prawne działania samorządu

Podstawy prawne działania samorządu

   1. Rozdział VII Konstytucji RP

   2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

   3. STATUT GMINY SŁAWNO

Udostępniamy ujednolicony tekst Statutu Gminy Sławno wraz z naniesionymi zmianami wynikającymi z ogłoszonych nowelizacji.
Tekst ujednolicony ma charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy.
Tekstami prawnie wiążącymi są wyłącznie teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

   4. Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz załatwienie indywidualnych spraw jej mieszkańców
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Litwin Mirek
(2003-06-17 12:39:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Czarnuch Agnieszka
(2021-04-21 13:50:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki