udzielanie informacji

 

 


Udzielanie informacji publicznej na wniosek


Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.


Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. 2016 poz. 1
764)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Sławno


Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Jednostka odpowiedzialna:
Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. 2016 poz. 1764.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Litwin Mirek
(2003-07-04 12:21:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Czyż Marcin
(2017-01-10 13:19:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki