Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Komórka

Referat Budżetu i Finansów

Termin załatwienia

30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Opis

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kogo dotyczy

Producenta rolnego będącego posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego (w tym dzierżawcy).

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej którego druk jest do pobrania w pokoju nr 2 Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na www.minrol.gov.pl

 • Oryginały faktur VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 • Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Miejsce składania pism

Urząd Gminy Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno, pok. nr 2, tel. 59 810-65-56.

Sposób załatwienia

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydaje się w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 356).
 • Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 965).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. poz. 2832).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. Nr 775 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Sławno w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje

Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminach:

 • od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
 • od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia (przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku).

Pliki do pobrania:

 1. WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej UR i bydło
 2. WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni
 3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej dot. wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składanego w lutym/sierpniu
 4. Zestawienie faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 5. Oświadczenie o dzierżawach do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 6. Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni
 7. DJP koni 2022 podzial na grupy ras dużych i małych
Wytworzył:
Udostępnił:
Sobczak Mariusz
(2014-01-13 11:55:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Zych
(2023-08-07 12:25:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki