☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno, woj. zachodniopomorskie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Komórka
Referat Budżetu i Finansów

Termin załatwienia

30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Opis
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Kogo dotyczy

Producenta rolnego będącego posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego (w tym dzierżawcy).

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej którego druk jest do pobrania w pokoju nr 13 Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na www.minrol.gov.pl.
 • Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej:
  • od dnia 1 lutego 2021 r. do 2 marca 2021 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, pok. nr 13, tel. 59 810-67-13.

Sposób załatwienia

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydaje się w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów zz dnia 27 listopada 2018 r.w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. Nr 2466)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. Nr 2096 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Sławno w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje
Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminach:

 • od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
 • od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia (przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku lub w kasie Urzędu Gminy Sławno).

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 2. Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r.
Wytworzył:
Udostępnił:
Sobczak Mariusz
(2014-01-13 11:54:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Czarnuch Agnieszka
(2019-01-10 13:15:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2180006