Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Komórka

Referat Budżetu i Finansów

Termin załatwienia

30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Opis

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kogo dotyczy

Producenta rolnego będącego posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego (w tym dzierżawcy).

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej którego druk jest do pobrania w pokoju nr 2 Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na www.minrol.gov.pl.
 • Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej:
  - od dnia 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
  - od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Miejsce składania pism

Urząd Gminy Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno, pok. nr 2, tel. 59 810-65-56.

Sposób załatwienia

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydaje się w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 846 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. Nr 2266)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. Nr 735)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Sławno w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje

Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminach:

 • od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
 • od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia (przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku).

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 2. Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składanego w lutym/sierpniu 2022 r.
 3. Zestawienie faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 4. Oświadczenie o dzierżawach do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
Wytworzył:
Udostępnił:
Sobczak Mariusz
(2014-01-13 11:55:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Czarnuch Agnieszka
(2022-07-29 08:34:09)