☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno, woj. zachodniopomorskie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Zarządzenie 119/2021 Wójta Gminy Sławno z dnia 20 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sławno plik 2021-10-20 11:48:21 UTWORZENIE
Zarządzenie 118/2021 Wójta gminy Sławno z dnia 19 października 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sławno plik 2021-10-20 11:46:44 UTWORZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14 października 2021 roku w sprawie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną biologiczną oczyszczalnią Ścieków w miejscowości Stary Kraków, gm. Sławno lokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 72/2, 73/3, 73/4, 74, 75, 76/5, 76/3, 27/1, 34, 55, 70/1, 70/2, 127, 66/1, 64, 66/4, 66/2, 43/1, 44/2, położonych w obrębie geodezyjnym 0015 Stary Kraków, gm. Sławno, woj. zachodniopomorskie" plik 2021-10-20 09:38:02 UTWORZENIE
Przedmiary plik 2021-10-20 09:05:56 UTWORZENIE
Sprostowanie do dokumentacji plik 2021-10-20 09:05:33 UTWORZENIE
Zadanie I – schemat ułożenia kostki trapezowej plik 2021-10-20 09:01:47 UTWORZENIE
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁAWNO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno plik 2021-10-20 07:30:42 UTWORZENIE
Plan zamówień publicznych na 2021 rok z dn. 19.10.2021 r. plik 2021-10-19 14:30:08 UTWORZENIE
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej plik 2021-10-19 14:20:41 UTWORZENIE
Dokumentacja plik 2021-10-19 14:20:26 UTWORZENIE
SWZ plik 2021-10-19 14:20:00 UTWORZENIE
Ogłoszenie o zamówieniu plik 2021-10-19 14:19:48 UTWORZENIE
Zarządzenie 117/2021 Wójta Gminy Sławno z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych na zadanie pn. "Dostawa i montaż kontenerów przy boisku w Noskowie" plik 2021-10-18 09:35:52 UTWORZENIE
Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dokument HTML 2021-10-18 08:10:26 MODYFIKACJA
Projekty planów wyłożone do publicznego wglądu element menu 2021-10-18 08:10:26 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 2180006