Petycje


INFORMACJA 
na temat petycji
 

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Treść petycji (do pobrania)

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji (do pobrania)

ROK 2023
3 Emilia Krajewska petycja nr 3/2023 dot. dojazdów niepełnosprawnego dziecjka do szkoły 22.09.2023 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    

2

Gospodarstwo Rolne "NOSKOWO" Spółka z.o.o , Prezes zarządu Karol Klimaszka

petycja nr 2/2023

dot. Protest wobec stanowiska Wójta Gminy w sprawie zablokowania inwectycji, Instalacja fotowoltaiczna na nieruchomościach GR Noskowo.

27.06.2023

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

-

UCHWAŁA NR LXV/458/2023 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 22 września 2023 r. w sprawie petycji dotyczącej zablokowania inwestycji w instalację fotowoltaicznąna nieruchomościach będących własnością Gospodarstwa Rolnego Noskowo Spółka zo.o.

1

Mieszkańcy Wsi Brzeście

petycja nr 1/2023

dot. zaniechania remontu gminnej drogi gruntowej zlokalizowanej na działce nr 229 obręb Brzeście.

03.03.2023

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

-

 
ROK 2022

1

Patryk Janusz Król

petycja nr 1/2022

dot. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

03.08.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

-

UCHWAŁA NR LIV/370/2022 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 28 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
ROK 2021

1

1. Service Creator Marek Kuch
2. Szulc-Efekt sp. z o. o., Prezes Zarządu - Adam Szulc

petycja nr 1/2021

dot. udziału w plebiscycie i rankingu "Lider Usług Publicznych"

30-03-2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

-

Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji z dn. 25.05.2021 r. - RSSA.152.2.2021

2

1. Organizator konkursu „Podwórko NIVEA” - Xs-Events Sp. z o. o. Sp. k
2. Szulc-Efekt sp. z o. o., Prezes Zarządu - Adam Szulc

petycja nr 2/2021

dot. przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021

01-04-2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

-

Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji z dn. 25.05.2021 r. - RSSA.152.3.2021

ROK 2020
1

Szulc-Efekt Sp. z o.o., Adam Szulc – Prezes Zarządu

petycja nr 1/2020

dot. wykonania rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji oraz zaplanowania działań umożliwiających przeprowadzenie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk

07-08-2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji - -
2

Piotr Sterkowski

petycja nr 2/2020

dot. prawa do równego traktowania i uzyskania gwarancji przez Rząd RP od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

15-12-2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji - UCHWAŁA NR XXXII/240/2021 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
3

Sławomir Wiesław Sala

petycja nr 3/2020

dot. prawa do równego traktowania i uzyskania gwarancji przez Rząd RP od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

10-12-2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji -

UCHWAŁA NR XXXII/240/2021 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

ROK 2019
1

1. PPHU KOSMET Sławian Andrzej Kos
2. Usługi Transportowe i Leśne Bogdan Tulula
3. Usługi Transportowe Piotr Kwiatek
4. Usługi Transportowe Rober Lachowicz

petycja nr 1/2019

dot. obniżenia wysokości podatku od środków transportowych

15-11-2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

- 1. UCHWAŁA NR XXII/154/2020 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych
2. Informacja z dnia 13 lutego 2020 r. 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Czarnuch Agnieszka
(2020-08-28 14:51:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Czyż Marcin
(2023-10-05 13:16:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki