☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno, woj. zachodniopomorskie
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Sławno, woj. zachodniopomorskie

Niedziela 07.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przekształcenie prawa uzytkownika wieczystego w prawo własności

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościWymagane dokumenty :
1. Wniosek Druk do pobrania
2. oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej (z ostatnich 3 miesięcy)
3. odpis aktu notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego (potwierdzony za zgodność z oryginałem)
4. aktualny wypis z rejestru gruntów.

Opłaty :
1. Opłata skarbowa na wniosek - 5 zł. (na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm)
2. Opłata skarbowa na każdy załącznik do wniosku - 0,50 zł. ( na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm)

Znaki opłaty skarbowej - do nabycia w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy w Sławnie

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.
2. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.
3. W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka przymusowa.

Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Wójta Gminy Sławno.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Rolnictwa i Geodezji,

pokój nr 3,

tel. (059) 810 76- 29

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. z 2001r. , Nr 120, poz.1299 z późn. zm.) , rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997r. w sprawie wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 1997r., Nr 157, poz.1037).

Uwagi :
Termin składania przedmiotowych wniosków upłynął z dniem 31 grudnia 2002 roku.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mirek Litwin
(2003-06-27 08:29:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Mirek Litwin
(2003-06-27 08:38:38)

 
 
liczba odwiedzin: 2086253

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X