☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Budżetu i Finansów

 

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

 

Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy oraz materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium,
 2. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
 3. prowadzenie rachunkowości urzędu, w tym:
  - prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  - sporządzanie, przyjmowania i archiwizowania dokumentów finansowych,
  - sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów, wykonywanie zadań i sprawozdawczości finansowej,
 4. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym:
  - gospodarowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji urzędu,
  - zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
  - zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 5. uruchamianie, środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu oraz analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji urzędu,
 6. dokonywanie wyceny aktywów, pasywów, ustalanie wyniku finansowego oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 7. przygotowanie dokumentacji do podjęcia decyzji w sprawie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 8. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 9. prowadzenie księgi inwentarzowej oraz rozliczenie inwentaryzacji,
 10. dokonywanie kontroli wewnętrznych, w tym w zakresie spraw finansowych,
 11. nadzór nad gospodarką finansową jednostek pomocniczych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
 12. zapewnienie obsługi finansowej i kasowej urzędu,
 13. prowadzenie spraw związanych z wymiarem, poborem, egzekucją podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat i podatków pozostających we właściwości gminy, w tym prowadzenie spraw związanych z prolongatą, udzielaniem ulg oraz umorzeń zobowiązań finansowych w stosunku do gminy,
 14. przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych w zakresie spraw prowadzonych w referacie,
 15. zapewnienie realizacji uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,
 16. prowadzenie spraw płac i ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu,
 17. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 18. nadzór nad prawidłowością dysponowania przyznanymi gminnym jednostkom organizacyjnym środkami budżetowymi,
 19. przygotowywanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz innych zaświadczeń związanych z zadaniami pozostającymi we właściwości referatu,
 20. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową (RIO) oraz urzędami skarbowymi,
 21. prowadzenie spraw z zakresu podatku od towarów i usług, w tym naliczanie i wystawianie faktur VAT,
 22. prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej oraz spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wytworzył:
Udostępnił:
Mirek Litwin
(2003-06-02 13:08:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Czarnuch
(2019-04-08 14:25:28)
 
 
ilość odwiedzin: 1896080

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X