☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Niedziela 24.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Budżetu i Finansów

 

Referat Budżetu i Finansów

 

Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:

 

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy oraz materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium,
2) udzielanie pomocy Wójtowi w wykonaniu budżetu Gminy,
3) prowadzenie rachunkowości urzędu, w tym:
a) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
b) sporządzanie, przyjmowania i archiwizowania dokumentów finansowych,
c) sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów, wykonywanie zadań i sprawozdawczości finansowej,
4) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym:
a) gospodarowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji urzędu,
b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
c) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
5) uruchamianie, środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu oraz analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji urzędu,
6) dokonywanie wyceny aktywów, pasywów, ustalanie wyniku finansowego oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych,
7) przygotowanie dokumentacji do podjęcia decyzji w sprawie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
8) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
9) prowadzenie księgi inwentarzowej oraz rozliczenie inwentaryzacji,
10) dokonywanie kontroli wewnętrznych, w tym w zakresie spraw finansowych,
11) nadzór nad gospodarką finansową jednostek pomocniczych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
12) zapewnienie obsługi finansowej i kasowej urzędu,
13) prowadzenie spraw związanych z wymiarem, poborem, egzekucją podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat i podatków pozostających we właściwości gminy, w tym prowadzenie spraw związanych z prolongatą, udzielaniem ulg oraz umorzeń zobowiązań finansowych w stosunku do gminy,
14) przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych w zakresie spraw prowadzonych w referacie,
15) zapewnienie realizacji uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,
16) prowadzenie spraw płac i ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu,
17) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
18) nadzór nad prawidłowością dysponowania przyznanymi gminnym jednostkom organizacyjnym środkami budżetowymi,
19) przygotowywanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz innych zaświadczeń związanych z zadaniami pozostającymi we właściwości referatu,
20) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową (RIO) oraz urzędami skarbowymi,
21) prowadzenie spraw z zakresu podatku od towarów i usług, w tym naliczanie i wystawianie faktur VAT,
22) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej oraz spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mirek Litwin
(2003-06-02 13:08:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Sobczak
(2014-04-09 11:29:08)
 
 
ilość odwiedzin: 1578706

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X