☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 04.01.2010r. w sprawie powołania składu Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 25.01.2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 03.02.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2010r. dla zamówień o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 22.02.2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prezentowania Gminy Sławno na zebraniach Komitetu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści.

Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 26.02.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 15.03.2010r. zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 16.03.2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 23.03.2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 29.03.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 14.04.2010r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 21.04.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 05.05.2010r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 05.05.2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 07.05.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta gminy Sławno z dnia 10.05.2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 14.05.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 31.05.2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 31.05.2010r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 31.05.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 07.06.2010r. w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010.

Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 07.06.2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.

Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 17.06.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 30.06.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 19.07.2010r. w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sławno i jednostkach organizacyjnych Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 22.07.2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 22.07.2010r. zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 22.07.2010r. zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 22.07.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 23.07.2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 02.08.2010r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu na realizację zadania publicznego.

Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 03.08.2010r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości.

Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 10.08.2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 10.08.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 27.08.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 30.08.2010r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 06.09.2010r. w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010.

Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 13.09.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 30.09.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 38a/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 30.09.2010r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu gminy i Urzędu Gminy w Sławnie.

Zarządzenie Nr 38b/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 30.09.2010r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji ustalającej tryb i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzedzie Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 38c/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 30.09.2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 38d/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 30.09.2010r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 04.10.2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 04.10.2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 04.10.2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 27.10.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 10.11.2010r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 10.11.2010r. w sprawie przedstawienia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2011-2014.

Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 18.11.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 30.11.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 09.12.2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011r.

Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 10.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr48a/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 10.12.2010r. zmieniające Zarządzenie Nr 38a/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 wirześnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasada rachunkowości oraz planu kont dla budżetu gminy i Urzędu Gminy w Sławnie.

Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 14.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 49a/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 15.12.2010r. zmieniające Zarządzenie Nr 38c/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy w Sławnie.

Zarządzenie Nr 50/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 29.12.2010r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24m x 44m na części działki Nr 427/7 o łącznej powierzchni 2,90ha położonej w obrębie geodezyjnym wsi Sławsko, gm. Sławno.

Zarządzenie Nr 51/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 31.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 31.12.2010r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Wojtek Skibiński
(2010-03-26 10:55:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojtek Skibiński
(2012-01-05 14:06:39)
 
 
ilość odwiedzin: 1895186

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X