☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Piątek 05.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2009

Zarządzenie Nr 1/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Sławno na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 2/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zarządzenie Nr 3/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 4/2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 5/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

Zarządzenie Nr 6/2009 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

Zarządzenie Nr 7/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

Zarządzenie nr 8/2009 w sprawie pracownika w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Zarządzenie Nr9/2009 w sprawie regulaminu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzenie Nr 10/2009 w sprawie ustalenia komisji powypadkowej.

Zarządzenie Nr 11/2009 w sprawie wykazu poszczególnych szkoleń pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzanych w Urzędzie Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 12/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

Zarządzenie Nr 13/2009 w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 14/2009 w sprawie nadania Urzędowi Gminy Sławno Regulaminu Organizacyjnego.

Zarządzenie Nr 15/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 18/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

Zarządzenie Nr 19/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

Zarządzenie Nr 20/2009 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Sławno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i niektórych innych czynności.

Zarządzenie Nr 21/2009 w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy oraz upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonania zadań i wydania decyzji w imieniu Wójta Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 22/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 23/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 24/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

Zarządzenie Nr 25/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej, organizowanie egzaminu kończącego tę służbę oraz powołania komisji egzaminacyjnej w Urzędzie Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 26/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do dokonania oceny ofert na realizacje zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 27/2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Str.1 Str.2

Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

Zarządzenie 29/2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na niżej wymienione stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 30/2009 w sprawie zamian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 31/2009 w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizacje zadania publicznego w roku 2009.

Zarządzenie Nr 32/2009 w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 33/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

Zarządzenie Nr 34/2009 w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 35/2009 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 36/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 37/2009 w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 38/2009 w sprawie okresowych ocen pracowników.

Zarządzenie Nr 39/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 40/2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Urszuli Janusz pełniącej obecnie funkcję Sekretarza Gminy do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu ,,daleko od Centrum” na konkurs otwarty Nr 2/POKL/5.2.1/2009.

Zarządzenie Nr 41/2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na niżej wymienione stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 42/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 43/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 45/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 46/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 47/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 48/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 49/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 50/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 51/2009 w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 52/2009 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Sławno do dokonywania poświadczeń zgodności odpisów, wypisów, wyciągów, kopii lub kserokopii wydawanych na podstawie akt lub okazywanych dokumentów.

Zarządzenie Nr 53/2009 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Slawno do dokonywania poświadczeń zgodności odpisów, wypisów, wyciągów, kopii lub kserokopii wydawanych na podstawie akt lub okazanych dokumentów.

Zarządzenie Nr 54/2009 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Sławno z dnia 12 listopada  2009r.  w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy na 2010 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Sławno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 58/2009 Wójta Gminy Sławno z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sławno

Zarządzenie Nr 60/2009 Wójta Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 61/2009 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 grudnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 63/2009 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie powołania Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 64/2009 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Sławnie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie Nr 65/2009 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wojtek Skibiński
(2009-01-12 13:42:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Sobczak
(2012-09-03 14:48:29)
 
 
ilość odwiedzin: 1899230

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X