☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno, woj. zachodniopomorskie
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Sławno, woj. zachodniopomorskie

Niedziela 07.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

 

Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminyWymagane dokumenty :
1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie
2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy , decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku planowanej zabudowy np. garaż, pawilon, parking.

Opłaty :
1. Opłata skarbowa na wniosek - 5 zł. (na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej , Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm.)
2. Opłata skarbowa na każdy załącznik do wniosku - 0,50 zł. (na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm.)

Znaki opłaty skarbowej - do nabycia w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy w Sławnie

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Rolnictwa i Geodezji
pok. nr 3
tel. (059) 810 76-29

Podstawa prawna :
1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz.543 z póź. zm.)
2. Art.18 ust.2 pkt9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn.zm.)
3. Uchwała Rady Gminy Sławno Nr XXIII/137/97 z dnia 26 wrzesień 1997 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sławno z dnia 29 października 1992 r. Nr VI/30/92 w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Urzędu Gminy Sławno – na cele rolne

4. Uchwała Rady Gminy Sławno Nr XXIII/138/97 z dnia 26 wrzesień 1997 r. zmieniająca uchwałę rady Gminy Sławno z dnia 28 sierpień 1992 r. Nr V/27/92 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 gruntu przeznaczonego na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej, kulturalno-rozrywkowej, usługowo – handlowej położonego na terenie Gminy Sławno.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mirek Litwin
(2003-06-27 10:13:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Mirek Litwin
(2003-06-27 10:17:41)

 
 
liczba odwiedzin: 2086286

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X