☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Wtorek 26.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo urzędu - Skarbnik

Skarbnik Gminy


Funkcję Skarbnika sprawuje: Renata Litwin

Tel. (059) 810-78-31 wew. 26

1.    Do zadań Skarbnika, będącego jednocześnie Głównym Księgowym Budżetu należy:

1)        wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2)        nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne stanowiska pracy oraz przez jednostki organizacyjne gminy,

3)        organizowanie właściwego sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz ich archiwizację,

4)        przygotowywanie projektu budżetu, zmian w budżecie oraz sprawozdań z realizacji budżetu,

5)        nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu,

6)        kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych dla gminy,

7)        informowanie rady o odmowie złożenia kontrasygnaty lub o sytuacji, która taką odmowę może spowodować,

8)        opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

9)        zapewnienie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w urzędzie,

10)    opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań dotyczących sytuacji finansowej gminy,

11)    kontrola gospodarki finansowej urzędu, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, kontrola kasy,

12)    kontrola legalności dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji budżetu,

13)    nadzór nad prawidłowym prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy,

14)    opracowywanie projektów zmian instrukcji i regulaminów dotyczących gospodarki finansowej gminy,

15)    przekazywanie poszczególnym wydziałom urzędu i jednostkom organizacyjnym gminy wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu,

16)    opracowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących budżetu oraz podatków
i opłat lokalnych.

2. Skarbnik kieruje bezpośrednio Referatem Budżetu i Finansów i pełni obowiązki kierownika tego referatu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mirek Litwin
(2003-05-20 12:31:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Sobczak
(2012-04-24 07:47:51)
 
 
ilość odwiedzin: 1580738

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X