☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo urzędu - Skarbnik

 

SKARBNIK

Funkcję Skarbnika sprawuje: Renata Litwin

tel. 59 810 67 06

Do zadań Skarbnika, będącego jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy należy:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne stanowiska pracy oraz przez jednostki organizacyjne gminy,
 3. organizowanie właściwego sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz ich archiwizacja,
 4. przygotowywanie projektu budżetu, zmian w budżecie oraz sprawozdań z realizacji budżetu,
 5. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu,
 6. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych dla gminy,
 7. informowanie rady o odmowie złożenia kontrasygnaty lub o sytuacji, która taką odmowę może spowodować,
 8. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 9. zapewnienie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w urzędzie,
 10. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań dotyczących sytuacji finansowej gminy,
 11. kontrola gospodarki finansowej urzędu, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, kontrola kasy,
 12. kontrola legalności dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji budżetu,n
 13. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy,
 14. opracowywanie projektów zmian instrukcji i regulaminów dotyczących gospodarki finansowej gminy,
 15. przekazywanie poszczególnym wydziałom urzędu i jednostkom organizacyjnym gminy wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu,
 16. opracowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących budżetu oraz podatków i opłat lokalnych.

Skarbnik kieruje Referatem Budżetu i Finansów i pełni obowiązki kierownika tego referatu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mirek Litwin
(2003-05-20 12:31:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Czarnuch
(2019-04-08 14:07:37)
 
 
ilość odwiedzin: 1896085

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X