☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Poniedziałek 25.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo urzędu - Wójt

WÓJT

Funkcję Wójta sprawuje: Ryszard Stachowiak
 
tel: (59) 810-75-26
 
Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 3. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników urzędu,
 4. wydawanie, w nagłych przypadkach, przepisów porządkowych w formie zarządzenia,
 5. przygotowywanie projektu budżetu,
 6. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 7. upoważnianie Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników referatów lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 8. składanie oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 9. przekazywanie uchwał rady organom nadzoru,
 10. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi referatami w szczególności dotyczących podziału zadań,
 11. uczestnictwo w pracach związków międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 12. nadzorowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz współpraca z terenowymi organami tej władzy,
 13. udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 14. podejmowanie decyzji dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy,
 15. podpisywanie umów i porozumień w imieniu gminy,
 16. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 17. gospodarowaniem funduszem płac i innymi funduszami urzędu w ramach uchwalonego budżetu,
 18. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 19. ustalanie polityki kadrowej i płacowej w urzędzie,
 20. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 21. ustalanie zakresów czynności dla Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
 22. wykonywanie uchwał podjętych przez radę,
 23. pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań obronnych oraz wykonywanie zadań określonych właściwymi przepisami w zakresie spraw zarządzania kryzysowego na terenie gminy,
 24. kontakt z mediami z tym, że Wójt może upoważnić inną osobę do podejmowania działań w tym zakresie,
 25. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami rady gminy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Mirek Litwin
(2003-05-19 13:54:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Czarnuch
(2019-04-08 13:50:15)
 
 
ilość odwiedzin: 1891189

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X