☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Czwartek 01.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Sławno

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sławno prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Rejestr Instytucji Kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.

Niezależnie od prowadzonego Rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sławno:

 • Rejestr instytucji kultury prowadzi:
  Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Gminy w Sławnie
  ul. M. C. Skłodowskiej 9
  76-100 Sławno

 • Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

 • Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt 1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

 • Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 • Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 • Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1282 z późn. zm.), na podstawie części II pkt. 4 załącznika do cyt. ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

 • Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty wraz z wnioskiem o wydanie odpisu. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr.187, poz. 1330).

 • Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Miasta Sławno:
  Urząd Miejski w Sławnie, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno
  Nr rachunku: 65 9317 0002 0000 3183 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Sławnie)

 • Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

ZAŁĄCZNIKI:

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY SŁAWNO (do pobrania)

Wytworzył:
Agnieszka Czarnuch
(2014-06-18)
Udostępnił:
Agnieszka Czarnuch
(2014-06-25 23:31:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Czarnuch
(2019-12-27 08:25:44)
 
 
liczba odwiedzin: 1991368

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X