☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Wtorek 04.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

usunięcie drzew

 

Usunięcie drzew i krzewów
z terenu nieruchomości


Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości – w formie wniosku.

Druk do pobrania - doc

Druk do pobrania - pdf
 

Zgłoszenie o zamiarze wycinki drzew przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Druk do pobrania - doc

Druk do pobrania - pdf

 

Opłaty:
- Za wniosek – bez opłat
- Za zezwolenie – bez opłat


Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu – pokój Nr 10 w godzinach pracy Urzędu Gminy Sławno

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Specjalista ds. ochrony środowiska i leśnictwa
Pok. Nr 3

 
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Sławno w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaścicieli.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UG Sławno.

Podstawa prawna
art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2134 z późn. zm. )
 

UWAGA
ZMIANA ZASAD WYCINKI DRZEW !!!

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody podpisaną przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej od 17 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany warunków wycinki drzew, w szczególności mówią o tym, że:

  1. W przypadku wycinki drzew przez wszystkie podmioty, a także osoby fizyczne nie jest wymagane zezwolenia na drzewa, których obwód na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

 i krzewów rosnących w skupisku do 25 m2, oraz drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

  1. W przypadku wycinki drzew, które rosną na nieruchomościach osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przekraczają obwody powyżej - należy zgłosić w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Sławnie o zamiarze wykonania przedmiotowej wycinki.
  2. Urząd Gminy Sławno w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin zgłaszanych drzew.
  3. Po dokonaniu oględzin w terminie 14 dni od dnia wykonania oględzin Urząd Gminy Sławno może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw.
  4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usuniecie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
  5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji
    o pozwolenie na budowę, a budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło drzewo organ nakłada na właściciela obowiązek uiszczenia opłaty za usuniecie drzewa.
  6. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
  7. W pozostałych przypadkach należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew do tut. urzędu.

 

Więcej szczegółowych informacji w pok. nr 3 Urzędu Gminy Sławno,
bądź pod nr tel. 59 810 67 03.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
(2012-12-06)
Udostępnił:
Mariusz Sobczak
(2012-12-06 11:42:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Czyż
(2017-07-26 10:39:33)
 
 
ilość odwiedzin: 1946818

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X