☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat infrastruktury

 

REFERAT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

Do zadań Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, realizacją, nadzorem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych i remontowych w tym odbiór i uruchamianie inwestycji,
 2. realizacja i prowadzenie spraw z zakresu melioracji szczegółowych,
 3. organizowanie lub udział u przeglądach gwarancyjnych,
 4. opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów pod kątem zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi, w tym opracowywanie okresowych ocen, analiz, informacji, sprawozdań w sprawach związanych z problematyką inwestycyjną,
 5. zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej,
 6. zarządzanie, utrzymanie, modernizacja i ochrona dróg gminnych i wewnętrznych prowadzących po gruntach stanowiących własność gminy oraz wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 7. prowadzenie ewidencji dróg gminnych, mostów i przepustów,
 8. nadzór merytoryczny nad zaliczeniem dróg do kategorii dróg gminnych oraz wydawanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych,
 9. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia na terenie gminy,
 10. nadzór nad prawidłową eksploatacją gminnych wodociągów i kanalizacji,
 11. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki budynkowej i lokalowej, w tym tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy,
 12. prowadzenie naliczania i zmian opłat z tytułu najmu lokali, w tym uzgadnianie i wliczanie w poczet czynszu najmu lokali, kosztów ich remontu,
 13. zwoływanie i organizowanie pracy gminnej komisji mieszkaniowej, w tym przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia pracy przez tą komisję,
 14. współdziałanie w zakresie zarządu nieruchomością wspólną, w prawnie określonych granicach, ze wspólnotami mieszkaniowymi i tzw. „małymi wspólnotami", w tym reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych na podstawie odrębnych upoważnień,
 15. prowadzenie ewidencji wyposażenia świetlic wiejskich.
Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Sobczak
(2012-08-06 08:25:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Czarnuch
(2019-04-08 14:36:42)
 
 
ilość odwiedzin: 1895185

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X