☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Piątek 22.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat infrastruktury

Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

Do zadań Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej najeży w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, realizacją, nadzorem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych i remontowych w tym odbiór i uruchamianie inwestycji,

2) przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych w zakresie spraw prowadzonych w referacie,

3) organizowanie lub udział u przeglądach gwarancyjnych,

4) opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów pod kątem zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi, w tym opracowywanie okresowych ocen, analiz, informacji, sprawozdań w sprawach związanych z problematyką inwestycyjną,

5) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i modernizacja systemów infrastruktury komunalnej, usług komunalnych, utrzymania zieleni oraz współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie,

6) zapewnienje prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej,

7) sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami komunalnymi,

8) zarządzanie, utrzymanie, modernizacja i ochrona dróg gminnych i wewnętrznych prowadzących po gruntach stanowiących własność gminy oraz wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

9) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, mostów i przepustów,

10) nadzór merytoryczny nad zaliczeniem dróg do kategorii dróg gminnych oraz wydawanie opinjj w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych,

11) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia na terenie gminy,

12) nadzór nad prawidłową eksploatacją gminnych wodociągów i kanalizacji,

13) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki budynkowej i lokalowej, w tym tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy,

14) prowadzenie naliczania i zmian opłat z tytułu najmu lokali, w tym uzgadnianie i wliczanie w poczet czynszu najmu lokali, kosztów ich remontu,

15) zwoływanie i organizowanie pracy gminnej komisji mieszkaniowej, w tym przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia pracy przez komisję,

16) współdziałanie w zakresie zarządu nieruchomością wspólną, w prawnie określonych granicach, ze wspólnotami mieszkaniowymi i tzw. "małymi wspólnotami", w tym: reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych na podstawie odrębnych upoważnień,

17) prowadzenie ewidencji wyposażenia świetlic wiejskich

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Sobczak
(2012-08-06 08:25:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Czyż
(2015-09-01 11:20:40)
 
 
ilość odwiedzin: 1578066

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X