☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia, postanowienia, decyzje, zawiadomienia

Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2020

OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dn. 30. 03. 2020 r. o wydaniu decyzji po rozpatrzeniu odwołania Stowarzyszenia "Zdrowe Powietrze" w Koszalinie od decyzji Wójta Gminy Sławno z dn. 10. 02. 2020 r. orzekającej o realizacji planowanego przedsięwzięcia i stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wydobyciu kopaliny ze złoża piasków "Sławsko II", zlokalizowanego w miejscowości Sławsko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 05.03.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 170021 Z na odcinku 1,66 km, dróg wewnętrznych na łącznym odcinku 0,01 km, przepustu oraz budowy oświetlenia drogowego w m. Wrześnica, lokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 104, 110, 136, 138, 144, 152, obręb Wrześnica, gm. Sławno, powiat sławieński"

Wójt Gminy Malechowo obwieszczeniem z dnia 27 lutego 2020 r. zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 27 lutego 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Malechowo Solar Park" o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kosierzewo, gmina Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie" realizowanego na działkach nr: 2/10, 5/1 i 290 - farma z infrastrukturą oraz na działkach nr 15 i 279 - podziemne przejście kablowe, obręb Kosierzewo, gmina Malechowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 29.012020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Przebudowie drogi powiatowej 3720Z na odcinku Karwice - Smardzewo - Ostrowiec na działkach nr 3 obręb Baniewo oraz 112/1 obręb Ostrowiec, gm. Malechowo."

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wysłaniu do uzgodnień projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupa SN na działkach nr 34, 61/2, 62, 64, 108/1 i 762 obręb Laski, gm. Malechowo."

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MALECHOWO -z dnia 03.01.2020 r. w sprawie -"Przebudowanie drogi powiatowej 3720Z na odcinku Karwice - Smardzewo - Ostrowiec na działkach nr 3 obręb Baniewo oraz 112/1 obręb Ostrowiec, gm. Malechowo."

OBWIESZCZENIE Starosty Sławieńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r - w spawie "Rozbudowanie i przebudowanie drogi z Bobrowic do Bobrowiczek"

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu przez organy opiniujące opinii dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Malechowo Solar Park" o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kosierzewo, gmina Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie" realizowanego na działkach nr: 2/10, 5/1 i 290 - farma z infrastrukturą oraz na działkach nr 15 i 279 - podziemne przejście kablowe, obręb Kosierzewo, gmina Malechowo oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji.

 

Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2019


Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2018


Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2017


Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2016


Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2015


Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2014


Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2012


Ogłoszenia 2011r:


Ogłoszenie z dnia 05.12.2011 roku o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie z wnioskiem o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Jezyce w gminie Darłowo.

Ogłoszenie z dnia 05.12.2011 roku o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z wnioskiem o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Jezyce w gminie Darłowo.

Ogłoszenie z dnia 05.12.2011 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Jeżyce w gminie Darłowo.

Ogłoszenie z dnia 25.10.2011 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychowo w Gminie Sławno.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06.09.2011 r w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin - Gdańsk, odcinek Koszalin - Słupsk.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05.09.2011 r w sprawie wydania pozwolenia na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin - Gdańsk, odcinek Koszalin - Słupsk.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 29.08.2011 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody na działkach nr 300 o 301/1, obręb ewidencyjny Gwiazdowo, gm. Sławno.

Ogłoszenie z dnia 01.08.2011 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Wrześnica - Warszkówko - Warszkowo.

Ogłoszenie z dnia 01.08.2011 roku o wystąpieniu o opinię na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii 110 kV relacji Słupsk Więrzbęcino - Sławno.

Ogłoszenie z dnia 29.07.2011 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii 110 kV relacji Słupsk Więrzbęcino - Sławno.

Ogłoszenie o wystąpieniu do RDOŚ w Szczecinie i PPIS w Sławnie z wnioskiem o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacyjnej Wrześnica - Warszkówko - Warszkowo, gm. Sławno"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacyjnej Wrześnica - Warszkówko - Warszkowo, gm. Sławno"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.04.2011 roku dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 170025Z wraz z odwodnieniem w miejscowości Warszkowo, gm. Sławno.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 28.04.2011 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 170025Z wraz z odwodnieniem w miejscowości Warszkowo, gm. Sławno.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.04.2011 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepławki dla ryb rzeką Wieprzą w km 49 + 305 w miejscowości Pomiłowo, gm. Sławno.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 20.04.2011 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepławki dla ryb rzeką Wieprzą w km 49 + 305 w miejscowości Pomiłowo, gm. Sławno.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.04.2011 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepławki dla ryb rzeką Wieprzą w km 56 + 350 w miejscowości Gwiazdowo, gm. Sławno.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 20.04.2011 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepławki dla ryb rzeką Wieprzą w km 56 + 350 w miejscowości Gwiazdowo, gm. Sławno.

Decyzja z dnia 14.03.2011 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa 2 elektrowni wiatrowych o mocy 3MW każda na działce Nr 148/4, obręb ewidencyjny Warszkówko, gm. Sławno.

Postanowienie z dnia 08.03.2011 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa przepławki na rzece Wieprzy w miejscowości Gwiazdowo.

Postanowienie z dnia 08.03.2011 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa przepławki na rzece Wieprzy w miejscowości Pomiłowo.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa przepławki dla ryb na rzece Wieprzy w miejscowości Pomiłowo".

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa przepławki dla ryb na rzece Wieprzy w miejscowości Gwiazdowo".

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " przebudowa drogi gminnej Nr 170025Z w miejscowości Warszkowo wraz z odwodnieniem".

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.10.2010 r w sprawie wydania decyzji na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 205.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 26.04.2010 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gwiazdowie na działce nr 370, gm. Sławno i możliwości zapoznania się z całością dokumentacji związanej z jej wydaniem.


Ogłoszenie o wydaniu w dniu 26.04.2010 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gwiazdowie na działce nr 370, gm. Sławno.

Zawiadomienie z dnia 12.11.2009 roku o możliwości zapoznania się z projektem decyzji - Stawy rybne Żukowo.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 12.10.2009 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Jeżyce, Jeżyczki" w gminie Darłowo.


Ogłoszenie o wydaniu w dniu 12.10.2009 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Jeżyce, Jeżyczki" w gminie Darłowo i możliwości zapoznania się z całością dokumentacji związanej z jej wydaniem.


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.10.2009 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Jeżyce, Jeżyczki" w gminie Darłowo.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 2.10.2009 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Dobiesław" w gminie Darłowo.


Ogłoszenie o wydaniu w dniu 2.10.2009 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Dobiesław" w gminie Darłowo i możliwości zapoznania się z całością dokumentacji związanej z jej wydaniem.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 2.10.2009 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Dobiesław" w gminie Darłowo.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 30.09.2009 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Jeżyce" w gminie Darłowo.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 30.09.2009 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Jeżyce" w gminie Darłowo i możliwości zapoznania się z całością dokumentacji związanej z jej wydaniem.

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.09.2009 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Jeżyce" w gminie Darłowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24.09.2009 roku dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Dobiesław" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Darłowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.09.2009 roku dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Jeżyce" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Darłowo.

Opinia sanitarna dotycząca budowy farmy wiatrowej "Jeżyce".

Opinia sanitarna dotycząca budowy farmy wiatrowej "Dobiesław".

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej Nr 170025Z wraz z odwodnieniem w miejscowości Warszkowo.

Obwieszczenie o wydaniu opinii przez organy opiniujące dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej "Jeżyce" w gminie Darłowo

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej "Jeżyce" w gminie Darłowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 21.12.2012r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zadań z zakresu programu małej retencji w Nadleśnictwie Sławno w ramach projektu zwiększenia możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych.


 
 
ilość odwiedzin: 1895194

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X