☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno, woj. zachodniopomorskie

Niedziela 04.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje

Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2021


Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2020

 

Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2019


Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2018


Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2017


Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2016


Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2015


Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2014


Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia, decyzje - rok 2012


Ogłoszenia 2011r:


Ogłoszenie z dnia 05.12.2011 roku o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie z wnioskiem o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Jezyce w gminie Darłowo.

Ogłoszenie z dnia 05.12.2011 roku o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z wnioskiem o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Jezyce w gminie Darłowo.

Ogłoszenie z dnia 05.12.2011 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Jeżyce w gminie Darłowo.

Ogłoszenie z dnia 25.10.2011 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychowo w Gminie Sławno.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06.09.2011 r w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin - Gdańsk, odcinek Koszalin - Słupsk.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05.09.2011 r w sprawie wydania pozwolenia na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin - Gdańsk, odcinek Koszalin - Słupsk.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 29.08.2011 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody na działkach nr 300 o 301/1, obręb ewidencyjny Gwiazdowo, gm. Sławno.

Ogłoszenie z dnia 01.08.2011 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Wrześnica - Warszkówko - Warszkowo.

Ogłoszenie z dnia 01.08.2011 roku o wystąpieniu o opinię na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii 110 kV relacji Słupsk Więrzbęcino - Sławno.

Ogłoszenie z dnia 29.07.2011 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii 110 kV relacji Słupsk Więrzbęcino - Sławno.

Ogłoszenie o wystąpieniu do RDOŚ w Szczecinie i PPIS w Sławnie z wnioskiem o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacyjnej Wrześnica - Warszkówko - Warszkowo, gm. Sławno"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacyjnej Wrześnica - Warszkówko - Warszkowo, gm. Sławno"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.04.2011 roku dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 170025Z wraz z odwodnieniem w miejscowości Warszkowo, gm. Sławno.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 28.04.2011 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 170025Z wraz z odwodnieniem w miejscowości Warszkowo, gm. Sławno.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.04.2011 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepławki dla ryb rzeką Wieprzą w km 49 + 305 w miejscowości Pomiłowo, gm. Sławno.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 20.04.2011 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepławki dla ryb rzeką Wieprzą w km 49 + 305 w miejscowości Pomiłowo, gm. Sławno.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.04.2011 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepławki dla ryb rzeką Wieprzą w km 56 + 350 w miejscowości Gwiazdowo, gm. Sławno.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 20.04.2011 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepławki dla ryb rzeką Wieprzą w km 56 + 350 w miejscowości Gwiazdowo, gm. Sławno.

Decyzja z dnia 14.03.2011 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa 2 elektrowni wiatrowych o mocy 3MW każda na działce Nr 148/4, obręb ewidencyjny Warszkówko, gm. Sławno.

Postanowienie z dnia 08.03.2011 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa przepławki na rzece Wieprzy w miejscowości Gwiazdowo.

Postanowienie z dnia 08.03.2011 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa przepławki na rzece Wieprzy w miejscowości Pomiłowo.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa przepławki dla ryb na rzece Wieprzy w miejscowości Pomiłowo".

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa przepławki dla ryb na rzece Wieprzy w miejscowości Gwiazdowo".

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " przebudowa drogi gminnej Nr 170025Z w miejscowości Warszkowo wraz z odwodnieniem".

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.10.2010 r w sprawie wydania decyzji na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 205.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 26.04.2010 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gwiazdowie na działce nr 370, gm. Sławno i możliwości zapoznania się z całością dokumentacji związanej z jej wydaniem.


Ogłoszenie o wydaniu w dniu 26.04.2010 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gwiazdowie na działce nr 370, gm. Sławno.

Zawiadomienie z dnia 12.11.2009 roku o możliwości zapoznania się z projektem decyzji - Stawy rybne Żukowo.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 12.10.2009 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Jeżyce, Jeżyczki" w gminie Darłowo.


Ogłoszenie o wydaniu w dniu 12.10.2009 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Jeżyce, Jeżyczki" w gminie Darłowo i możliwości zapoznania się z całością dokumentacji związanej z jej wydaniem.


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.10.2009 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Jeżyce, Jeżyczki" w gminie Darłowo.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 2.10.2009 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Dobiesław" w gminie Darłowo.


Ogłoszenie o wydaniu w dniu 2.10.2009 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Dobiesław" w gminie Darłowo i możliwości zapoznania się z całością dokumentacji związanej z jej wydaniem.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 2.10.2009 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Dobiesław" w gminie Darłowo.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 30.09.2009 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Jeżyce" w gminie Darłowo.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 30.09.2009 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Jeżyce" w gminie Darłowo i możliwości zapoznania się z całością dokumentacji związanej z jej wydaniem.

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.09.2009 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Jeżyce" w gminie Darłowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24.09.2009 roku dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Dobiesław" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Darłowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.09.2009 roku dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Jeżyce" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Darłowo.

Opinia sanitarna dotycząca budowy farmy wiatrowej "Jeżyce".

Opinia sanitarna dotycząca budowy farmy wiatrowej "Dobiesław".

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej Nr 170025Z wraz z odwodnieniem w miejscowości Warszkowo.

Obwieszczenie o wydaniu opinii przez organy opiniujące dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej "Jeżyce" w gminie Darłowo

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej "Jeżyce" w gminie Darłowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 21.12.2012r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zadań z zakresu programu małej retencji w Nadleśnictwie Sławno w ramach projektu zwiększenia możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Skibiński Wojtek
(2011-03-15 07:43:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Czarnuch Agnieszka
(2021-03-01 15:17:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 874111