☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sekretarz

 

SEKRETARZ

Funkcję Sekretarza sprawuje: Marta Rosenkiewicz-Jóźwiak

tel. 59 810 67 07

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

 1. nadzór nad mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na funkcjonowanie urzędu,
 2. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendum,
 3. nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej,
 4. nadzór w zakresie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
 5. nadzór nad realizacją zadań z zakresu obronności kraju, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego,
 6. zapewnienie publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 7. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 8. kierowanie pracą urzędu podczas nieobecności Wójta i jego Zastępcy w ramach udzielonych upoważnień,
 9. koordynacja i nadzór nad ewentualnymi pracami remontowymi w urzędzie,
 10. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu oraz konieczności dokonania zmian personalnych zatrudnionych pracowników,
 11. przygotowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu oraz jego aktualizacji,
 12. nadzorowanie pracy Biura Rady Gminy,
 13. nadzorowanie szkoleń pracowników,
 14. nadzorowanie prac związanych z przeprowadzeniem przez komisję inwentaryzacyjną spisów z natury składników majątkowych,
 15. nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w urzędzie,
 16. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego,
 17. nadzorowanie spraw związanych z kasacją zużytego sprzętu stanowiącego wyposażenie urzędu,
 18. nadzorowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
 19. prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta,
 20. prowadzenie rejestru umów i porozumień zawieranych przez gminę,
 21. dekretowanie korespondencji nie zadekretowanej przez Wójta,
 22. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Sekretarz kieruje Referatem Spraw Społecznych i Administracyjnych i pełni obowiązki kierownika tego referatu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mirek Litwin
(2003-06-03 11:04:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Czarnuch
(2019-04-08 14:02:47)
 
 
ilość odwiedzin: 1895166

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X