☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sekretarz

Sekretarz

Funkcję Sekretarza sprawuje: Marta Rosenkiewicz-Jóźwiak

1.    Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu,
a w szczególno
ści:

1)        nadzór nad mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi
na funkcjonowanie urz
ędu,

2)        koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendum,

3)        nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej,

4)        nadzór w zakresie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw

       obywateli,

 

5)        zapewnienie publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji

       o charakterze publicznym na terenie gminy,

6)        nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,

7)        sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw powierzonych przez Wójta,

8)        nadzór w zakresie prawidłowej realizacji zadań przez Referat Spraw Społecznych
i Administracyjnych,

9)        kierowanie pracą Urzędu podczas nieobecności Wójta i jego Zastępcy w ramach udzielonych upoważnień,

10)    koordynacja i nadzór nad ewentualnymi pracami remontowymi w Urzędzie,

11)    przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu oraz konieczności dokonania zmian personalnych zatrudnionych pracowników,

12)    przygotowywanie regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz jego aktualizacji,

13)    nadzorowanie pracy Biura Rady Gminy,

14)    opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów,

15)    nadzorowanie szkoleń pracowników,

16)    nadzorowanie prac związanych z przeprowadzeniem przez komisje inwentaryzacyjną spisów z natury składników majątkowych,

17)    nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w urzędzie,

18)    nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego,

19)    nadzorowanie spraw związanych z kasacją zużytego sprzętu stanowiącego wyposażenie urzędu,

20)    nadzorowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,

21)    prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta,

22)    prowadzenie rejestru umów i porozumień zawieranych przez gminę,

23)    dekretowanie korespondencji nie zadekretowanej przez Wójta,

24)    wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

2.    Sekretarz kieruje Referatem Spraw Społecznych i Administracyjnych i pełni obowiązki kierownika tego referatu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mirek Litwin
(2003-06-03 11:04:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Sobczak
(2012-04-24 07:46:57)
 
 
ilość odwiedzin: 1578243

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X