II wyłożenie do publicznego wglądu - od 20.04.2020 do 11.05.2020 r. - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w części obrębu ewidencyjnego Stary Kraków