Projekty uchwał na LVIII Sesję Rady Gminy Sławno w dniu 15 czerwca 2018 r.