Projekty uchwał na L Sesję Rady Gminy Sławno w dniu 10 listopada 2017 r.