Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy w dniu 9 czerwca 2017 r.