Projekty uchwał na XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w dniu 2 marca 2017 r.