Budowa chlewni na działce 419 w obrębie Janiewice Gmina Sławno