Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy w dniu 21grudnia 2016 r.