Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Gminy w dniu 18 listopada 2016 r.