Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy Sławno w dniu 30 grudnia 2015 r.