Redakcja Biuletynu

Adres redakcji:
Urząd Gminy Sławno
76-100 Sławno
ul. Marii Curie Skłodowskiej 9

tel. +48 59 810-67-10
fax +48 59 810-67-00
e-mail : sekretariat@gminaslawno.pl
ePUAP: /gminaslawno/skrytka

Merytorycznie za treść odpowiadają poszczególne referaty Urzędu Gminy w Sławnie

Nadzór merytoryczny prowadzi:
Marta Rosenkiewicz-Jóźwiak
Sekretarz Urzędu Gminy,
tel. +48 59 810-67-07

Za wprowadzanie i modyfikację treści odpowiadają:

Krzysztof Kos
informatyk
tel. +48 59 810 67 19

Marcin Czyż
stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu - informatyk
tel. +48 59 810 67 19

Agnieszka Czarnuch
stanowisko ds. promocji, kultury, sportu i zdrowia
tel. +48 59 810 67 14